Onze Praktijk Praktijkinformatie Bereikbaarheid Aanmelden Nieuws
Het Tijhuis heeft een team van een orthopedagoog/gz-psycholoog in opleiding, twee gz-psychologen, een klinisch psycholoog/psychotherapeut en twee praktijkassistentes. Onze praktijk heeft als specialisme zowel de kortdurende psychologische behandeling (basis ggz) als ook de psychotherapie-vormen (specialistische ggz) voor kinderen vanaf 4 jaar, en jeugdigen en jongvolwassenen tot 23 jaar.

Wij hebben een specifiek aanbod aan psychologische hulp voor hulpvragers in de verschillende leeftijdsfasen met klachten en persoonlijke problemen op een breed terrein van emotionele en sociale ontwikkeling. Het therapie-aanbod bestaat uit specifieke therapievormen gericht op emotionele, sociale problemen en beginnende persoonlijkheidsproblematiek waar het gaat om kinder- en jeugdpsychiatrie en klantgerichte hulp voor kinderen en jeugdigen; en leeftijdsspecifieke psychotherapievormen voor adolescenten en (jong)volwassenen tot 23 jaar.

Onze werkwijze heeft als speciale kenmerken:

  • de behandeling is zowel gericht op klachten, emotionele en sociale problemen alsook gericht op de ontwikkeling als persoon in de specifieke levensfases: kindertijd, puberteit, adolescentie en jong volwassenheid
  • de benadering is een combinatie van kortdurende psychologische hulp en psychotherapie en is een integrale werkwijze waarbij er een vloeiende en flexibele overgang is van klachtgerichte therapievormen naar persoonsgerichte psychotherapie die toegespitst is op specifieke problematieken of persoonlijkheidsontwikkeling
  • psychodiagnostiek en met name ontwikkelingsgerichte diagnostiek neemt een belangrijke plaats in de intakefase. Er wordt gebruik gemaakt van leeftijdsspecifiek testmateriaal naast diverse algemene psychodiagnostische middelen zoals intelligentie- en begaafdheidtests
  • voor kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek werken wij als team intensief samen met een vrijgevestigd kinder- en jeugdpsychiater
  • wij proberen binnen 3-4 weken een eerste intakeafspraak te maken

Alle therapeuten zijn gespecialiseerd in de vormen van hulp, zijn als zodanig geregistreerd bij de overheid en erkend door zorgverzekeraars.


Het Tijhuis is per 23 november 2015 verhuisd naar een prachtige locatie aan de Berg en Dalseweg 201, 6522 BJ in Nijmegen. De nieuwe praktijkruimte ligt naast het Canisius College en linksachter de oude St. Stephanuskerk

Namens het team van Het Tijhuis heten wij u/jou van harte welkom!
Berg en Dalseweg 201 | 6522 BJ Nijmegen | tel: 024 3563462 | info@tijhuiskindenjeugd.nl disclaimer | copyright