Deze webpagina biedt u een hernieuwde kennismaking met actuele informatie over Het Tijhuis gevestigd in Nijmegen.

Wilt u verwijzen voor specialistische of basis GGZ voor adolescenten (vanaf 12 jaar) of jong volwassenen?

Met deze informatie willen wij u op de hoogte brengen van ons vernieuwde aanbod in de praktijk te Nijmegen (sinds 1995).

Wie zijn wij?

 • een team van twee orthopedagogen, 1 psycholoog, 1 GZ psycholoog die tevens systeemtherapeut is en twee klinisch psychologen/psychotherapeuten.
 • Allen zijn gespecialiseerd in vormen van therapie binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg
 • met ruime en brede ervaring in het werkveld van de ggz
 • Wij werken  samen met de (kind- en jeugd)psychiaters en andere hulpverleners van de coöperatie Vrijgevestigde Kind en Jeugd GGZ Nijmegen

Wat bieden wij?

 • laagdrempelige zorg op maat

Hoe werken wij?

 • we streven naar een snelle start met onderzoek of eerste gesprek binnen enkele weken bij één van onze medewerkers (door de huidige omstandigheden is dit momenteel helaas niet haalbaar)
 • psychodiagnostiek: zowel algemeen als probleemspecifiek; leeftijdsspecifieke testen en persoonlijkheidsonderzoek
 • diversiteit aan therapievormen zoals: lichaamsgericht werken, schematherapie, ACT, mindfulness, cognitieve gedragstherapie, EMDR, psychodynamische en cliëntgerichte psychotherapie;
 • betrekken van ouders, school, huisarts en andere verwijzers ter ondersteuning van de behandeling

Wilt u overleggen?

 • verwijzers en hulpverleners die willen overleggen kunnen telefonisch contact leggen via telefoonnummer 024 7900520. U kunt dan via de berichtenservice  een bericht achterlaten. U kunt ons ook een e-mail sturen info@hettijhuis.nl . Wij doen onze best hier in korte tijd op te reageren.
 • De cliënten kunnen zichzelf aanmelden via de website.
 • voor de specialistische en basis GGZ is een verwijsbrief van de huisarts, GGD-arts of Sociaal Wijkteam noodzakelijk waarin staat voor welke hulp er verwezen wordt en welke diagnose wordt vermoed.
 • Dit geld eveneens voor een aanmelding voor 18 plus.

Wilt u meer weten of lezen?