Deze webpagina biedt u een hernieuwde kennismaking met actuele informatie over Het Tijhuis gevestigd in Nijmegen.

Wilt u verwijzen voor specialistische GGZ voor adolescenten (vanaf 12 jaar) of jong volwassenen?

Met deze informatie willen wij u op de hoogte brengen van ons vernieuwde aanbod in de praktijk te Nijmegen (sinds 1995).

Wie zijn wij?

 • een team van een orthopedagoog, gz-psycholoog en een klinisch psycholoog/psychotherapeut
 • allen gespecialiseerd in vormen van therapie binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg
 • met ruime en brede ervaring in het werkveld van de ggz
 • wij werken nauw samen met de (kind- en jeugd)psychiaters en andere hulpverleners van Compass GGZ

Wat bieden wij?

 • laagdrempelige zorg op maat

Hoe werken wij?

 • een snelle start met onderzoek of eerste gesprek binnen enkele weken bij één van onze medewerkers
 • psychodiagnostiek: zowel algemeen als probleemspecifiek; leeftijdsspecifieke testen en persoonlijkheidsonderzoek
 • diversiteit aan therapievormen zoals: lichaamsgericht werken, ACT, mindfulness, cognitieve gedragstherapie; psychodynamische en cliëntgerichte psychotherapie;
 • betrekken van ouders, school, huisarts en andere verwijzers ter ondersteuning van de behandeling

Wilt u overleggen?

 • verwijzers en hulpverleners die willen overleggen kunnen telefonisch contact leggen via telefoonnummer 024 3563462. U kunt via de bureaudienst of het antwoordapparaat een bericht achterlaten. U kunt ons ook een e-mail sturen info@hettijhuis.nl . Wij doen onze best hier in korte tijd op te reageren.
 • cliënten kunnen zichzelf aanmelden via de website.
 • voor de specialistische GGZ is een verwijsbrief van de huisarts, GGD-arts of Sociaal Wijkteam noodzakelijk waarin staat voor welke hulp er verwezen wordt en welke diagnose wordt vermoed.

Wilt u meer weten of lezen?