Het Tijhuis is in 1995 opgericht en biedt sinds jaren laagdrempelige zorg voor kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen die woonachtig zijn in Nijmegen en omgeving. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleners in de regio.

Wij bieden hulp aan:

  • jongeren tussen 12 en 16 jaar en beide ouders
  • jongeren tussen 16 jaar en 18 jaar (met toestemming van de jongere kunnen ook ouder(s) worden betrokken)
  • volwassenen vanaf 18 jaar

Wij zijn gespecialiseerd in deze vormen van hulp en als zodanig erkend door de gemeente, overheid, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

Hoe werken wij?

  • Het streven is een snelle start, door de vele aanmeldingen is dit helaas niet meer haalbaar.
  • We hebben een diversiteit aan therapievormen, zie hiervoor ons behandelaanbod.
  • psychodiagnostiek: zowel algemeen als probleemspecifiek

Klachtenregeling en geschillencommissie

Mochten er onverhoopt klachten zijn, dan stellen wij het op prijs wanneer u daarover eerst contact opneemt met één van de  de praktijkhouders of de interne klachtenfunctionaris Debbie van Norel of  Chantalle Lankveld.

Komen we er samen met u niet uit? We zijn aangesloten bij de LVVP, hier kunt u dan de klacht indienen.
Voor volwassenen: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar:https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-jongeren-18-jaar/

Kwaliteitsstatuut
Per 1-1-2017 zijn regiebehandelaren gebonden aan de regels van het kwaliteitsstatuut betreffende de behandelingen van volwassen cliënten. U kunt het kwaliteitsstatuut ter inzage opvragen bij mevrouw M. Lutt.

Vertrouwelijkheid

De wetgever verplicht de hulpverlener tot het zorgvuldig bewaken van zaken die rond uw persoon aan de orde komen. Zonder uw toestemming zal hij hierover geen mededelingen doen aan derden.
U hebt recht op inzage in uw dossier dan wel in het dossier van uw minderjarige kind (boven de 12 jaar is ook toestemming nodig van uw kind). Anderen krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Voor meer informatie over de procedure rondom inzage kunt u contact opnemen met de praktijk.

Toestemming

Wat betreft toestemming voor behandeling en recht op informatie voor de cliënt en/of ouders/voogd houden wij ons aan de wettelijke regelingen zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Ook in het geval van echtscheiding gelden de wettelijke regelingen met betrekking tot toestemming en informatieverstrekking.
Meer informatie hierover kunt u opvragen of vinden op website: www.hulpgids.nl onder het kopje Recht.

Wachttijd jeugdzorg:

Er is een aanmeldstop voor Jeugd met ingang van december 2023.

Gespecialiseerde GGZ en BGGZ.

De wachttijd kan per behandelaar verschillen. Neem via ons aanmeldformulier op deze site contact met ons op. Geef uw hulpvraag aan en we nemen contact met u op om te beoordelen of de aanmelding geschikt is voor onze praktijk. Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Wachttijd jong volwassenzorg (18-30 jaar):

Voor 18 plus, jong volwasenen zijn weer enkele plekken beschikbaar. Aanmelden kan weer.

Let op! We kunnen helaas alleen cliënten aannemen die verzekerd zijn met zorgverzekeraars waarmee we een contract hebben in 2024. U vindt de informatie over zorgverzekeraars onder het kopje “Tarieven”

Laatst bijgewerkt: 28-2-2024

Disclaimer:

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder/huisarts, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).