Het Tijhuis heeft een team van drie psychologen, twee orthopedagogen en een praktijkassistente. Onze praktijk heeft als specialisme zowel de kortdurende psychologische behandeling (basis ggz) als ook de psychotherapie-vormen (specialistische ggz) voor kinderen en jeugdigen (vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar).

 

  • de behandeling is zowel gericht op klachten, emotionele en sociale problemen alsook gericht op de ontwikkeling als persoon in de specifieke levensfases: kindertijd, puberteit, adolescentie en jong volwassenheid
  • de benadering is een combinatie van kortdurende psychologische hulp en psychotherapie. Het betreft een integrale werkwijze waarbij er een vloeiende en flexibele overgang is van klachtgerichte therapievormen naar persoonsgerichte psychotherapie die toegespitst is op specifieke problematieken of persoonlijkheidsontwikkeling
  • psychodiagnostiek en met name ontwikkelingsgerichte diagnostiek neemt een belangrijke plaats in de intakefase. Er wordt gebruik gemaakt van leeftijdsspecifiek testmateriaal naast diverse algemene psychodiagnostische middelen zoals intelligentie- en begaafdheidtests
  • voor kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek werken wij als team intensief samen met een vrijgevestigd kinder- en jeugdpsychiater
  • wij proberen binnen 4 weken een eerste intakeafspraak te maken

Alle therapeuten zijn gespecialiseerd in de vormen van hulp, zijn als zodanig geregistreerd bij de overheid en erkend door zorgverzekeraars.