Het Tijhuis heeft een team van vier (klinisch) psychologen en een orthopedagoog. Binnen onze praktijk worden met name de meer intensievere behandelvormen ingezet voor jongeren tussen 10 en 17  jaar (specialistische GGZ), maar laagdrempelige hulp vanuit de basis GGZ is eveneens mogelijk. Daarnaast kunnen jongeren vanaf 18 jaar (tot een jaar of 30) ook terecht voor zorg vanuit de basis GGZ of specialistische zorg (check wel even de zorgverzekering of je voor hoeveel vergoeding je in aanmerking komt).

  • de behandeling is zowel gericht op klachten, emotionele en sociale problemen alsook gericht op de ontwikkeling als persoon in de specifieke levensfases: kindertijd, puberteit, adolescentie en jong volwassenheid
  • de benadering is een combinatie van ondersteunende psychologische hulp en psychotherapie. Het betreft een integrale werkwijze waarbij er een vloeiende en flexibele overgang is van klachtgerichte therapievormen naar persoonsgerichte psychotherapie die toegespitst is op specifieke problematieken of persoonlijkheidsontwikkeling
  • psychodiagnostiek en met name ontwikkelingsgerichte diagnostiek neemt een belangrijke plaats in de intakefase. Er wordt gebruik gemaakt van leeftijdsspecifiek testmateriaal naast diverse algemene psychodiagnostische middelen zoals intelligentie- en begaafdheidtests
  • voor psychiatrische problematiek kunnen we een consult aanvragen aan de psychiater die  verbonden aan de cooperatie Vrijgevestigde Kind en Jeugd GGZ.
  • wij proberen binnen u na aanmelding binnen 2 weken terug te bellen, waarna we een inschatting maken of de aanmelding passend is (voor de actuele wachttijden kunt u veel gestelde vragen raadplegen).

Alle therapeuten zijn gespecialiseerd in de vormen van hulp, zijn als zodanig geregistreerd bij de overheid en erkend door zorgverzekeraars.

Zomervakantie 2023: Vanaf maandag 7 Augustus tot maandag 21 Augustus zijn wij gesloten ivm zomervakantie. Dit betekent dat we geen antwoord geven op mails en er geen telefoontjes worden beantwoord. Sommige individuele therapieën lopen wel door gedurende deze periode. Cliënten die dit betreft zijn door hun eigen behandelaar hiervan op de hoogte gesteld.