Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet de huisarts verwijzen naar de Basis GGZ (BGGZ) of Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) met een vermoeden van een DSM-V classificatie.

De vergoeding van zogenaamde jeugdtrajecten verloopt via de gemeente .

Het Tijhuis mag jongeren uit het rijk van Nijmegen een behandeling bieden. Hieronder vallen de volgende gemeentes: Nijmegen,  Lent, Beuningen, Beek-Ubbergen, Malden, Heumen, Berg en Dal, Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Mook. Een verwijzing van de huisarts (naar sGGZ of bGGZ), een GGD-arts of het Sociaal Wijkteam is noodzakelijk voor de aanvraag van een indicatie voor behandeling. Wanneer u buiten deze regio woont, kunt u of zelf een indicatie aanvragen via uw sociaal wijkteam of de intake/behandeling zelf betalen.

Jongeren uit de gemeenten Wijchen en Druten kunnen ook aangemeld worden.

Tarieven van zorg die buiten de vergoeding vallen:

Wanneer u niet in het Rijk van Nijmegen, Wychen en  Druten woonachtig bent; wij geen diagnose kunnen stellen (of u geen diagnose wenst); er geen contract is met uw zorgverzekeraar, worden kosten bij u in rekening gebracht. Veel gemeenten, waar wij geen contract mee hebben zijn evenwel bereid om op basis van onderstaande uurtarieven een vergoeding te geven, met name voor gespecialiseerde zorg die binnen de eigen gemeente niet verkrijgbaar is.

In 2024 worden de volgende tarieven gehanteerd voor jeugdigen (tot 18 jaar) voor zelfbetalers:

Intake (inclusief collegiaal overleg en behandelplan)   € 250,00

Consult gz-psycholoog/klinisch psycholoog (max. 45 min) € 120,00

Consult psycholoog/orthopedagoog (max. 45 minuten) € 120,00

Diagnostisch onderzoek €120,00/uur

Deelname aan Starr groepstraining (tenminste 4 deelnemers) € 100,00 per sessie

Therapieverslag/rapportage  € 100,00/uur

Telefonisch consult (max. 15 min)  € 25,00

E-mail consult € 25,00 per 15 minuten

Voor jongeren en jong volwassenen vanaf 18 jaar, bieden wij eveneens vergoede zorg. Dan geldt dat de zorg in zowel de basis ggz als specialistische ggz wordt vergoed (de zorg valt binnen het basispakket). Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het eigen risicobedrag (minimaal 385 euro) en mogelijk een eigen bijdrage per sessie.

Let op!

 • In 2024 heeft het Tijhuis een contract met

 • Zilveren kruis

  Salland zorgverzekering

  ASR
  ONVZ

  Caresq

  OWM zorgverzekeraar zorg en zekerheid UA

  Coöperatie VGZ

 • Cliënten die een contract hebben met een andere zorgverzekeraar kunnen we helaas niet aannemen.
 • Natura-polissen en restitutie-polissen

  Er is een groot verschil in de vergoedingen van natura-polissen en restitutie-polissen. Bij een zuivere restitutiepolis bent u vrij om een (door VWS erkende, BIG) zorgverlener te kiezen en deze wordt dan geheel vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een hogere vergoeding als u hulp zoekt bij een gecontracteerde zorgverlener dan bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Het kan zelfs zo zijn dat u niets meer vergoed krijgt bij een ‘budget’ of naturapolis!

  Heeft u géén echte restitutiepolis, dan kan het zijn dat u een deel van de psychotherapie zelf moet betalen! Kijk dit dus vooraf goed na. Op de site van de contractvrijepsycholoog.nl vindt u een overzicht van alle vergoedingen per polis.

Hoewel de meeste klachten waarmee cliënten naar ons doorverwezen worden onder te declareren hulp vallen, komt het een enkele keer voor dat er sprake is van problematiek waarvan de behandeling niet door de gemeente of zorgverzekeraar vergoed wordt. Mocht dit voor u een reden zijn om de behandeling niet door te zetten, verwijzen we u na intake (die wel vergoed wordt) terug naar de huisarts. Wilt u toch gesprekken met de psycholoog, dan bent u van harte welkom. U kunt de gesprekken dan zelf betalen.

Opvraag dossier (gescand) /vernietigen dossier € 30,00 ex. BTW (21%)

Opvragen van verslagen na beëindigen van de behandeling €50,00 ex BTW (21%)

(per 1 juli 2017 wordt ons archief beheerd door View document management, de kosten voor het opvragen/vernietigen van een dossier worden rechtstreeks doorberekend naar de client).

Tarieven voor cliënten van 18 jaar en ouder (zonder contract of zelfbetaler):

Alle verrichtingen worden via het NZA tarief gedeclareerd.

Wijze van betaling

Wij declareren rechtstreeks bij de gemeente/zorgverzekeraars met wie wij een overeenkomst hebben. U krijgt alleen een rekening van de kosten die wij niet bij uw gemeente/zorgverzekeraar kunnen declareren. Het eigen risicobedrag voor cliënten vanaf 18 jaar wordt jaarlijks rechtstreeks met de zorgverzekeraar verrekend.

 
No show en wanbetaling

Sessies waarop u niet verschijnt en die niet op tijd zijn afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De gemeente of zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’.

Wij brengen u hiervoor een bedrag van 50,- euro in rekening per gemiste afspraak. Deze kunt u bij ons op de praktijk betalen door per pinbetaling te voldoen, bij de eerstvolgende sessie.

Mocht het zo zijn dat wij een factuur niet kunnen innen dan hanteren wij de volgende administratiekosten:

– factuur niet binnen 30 dagen betaald € 10,00

– factuur niet binnen 60 dagen betaald € 25,00

Als wij bij wanbetaling genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen, worden de bijkomende kosten bij u in rekening gebracht.