Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet de huisarts verwijzen naar de Basis GGZ (BGGZ) of Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) met een vermoeden van een DSM-V classificatie.

De vergoeding van zogenaamde jeugdtrajecten verloopt via de gemeente .

Het Tijhuis mag jongeren uit het rijk van Nijmegen een behandeling bieden. Hieronder vallen de volgende gemeentes: Nijmegen,  Lent, Beuningen, Beek-Ubbergen, Malden, Heumen, Berg en Dal, Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Mook. Een verwijzing van de huisarts (naar sGGZ of bGGZ), een GGD-arts of het Sociaal Wijkteam is noodzakelijk voor de aanvraag van een indicatie voor behandeling. Wanneer u buiten deze regio woont, kunt u of zelf een indicatie aanvragen via uw sociaal wijkteam of de intake/behandeling zelf betalen.

Jongeren uit de gemeenten Wijchen en Druten kunnen ook aangemeld worden.

 

Voor jongeren en jong volwassenen vanaf 18 jaar, bieden wij eveneens vergoede zorg. Dan geldt dat de zorg in zowel de basis ggz als specialistische ggz wordt vergoed (de zorg valt binnen het basispakket). Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het eigen risicobedrag (minimaal 385 euro).

Na afronding van uw behandeling via een DBC (diagnose-behandel-combinatie), zullen de kosten dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Let op! Het Tijhuis heeft voor 2022  een contract met

  • Zilveren KruisAchmea (Interpolis, FBTO, de Friesland 
  • Zorg en zekerheid (AZVZ)
  • ONVZ (VVAA, Jaaah, PNO zorg)
  • Caresq(promovendum, busured, national academic, AON)
  • Eucare (Aevitae)
  • ASR (Amersfoortse, Ditso)
  • DSW (Stad Holland, In Twente)
  • Eno (Salland, Holland zorg, Zorg direct)
  • VGZ

Hoewel de meeste klachten waarmee cliënten naar ons doorverwezen worden onder te declarereren hulp vallen, komt het een enkele keer voor dat er sprake is van problematiek waarvan de behandeling niet door de gemeente of zorgverzekeraar vergoed wordt. Mocht dit voor u een reden zijn om de behandeling niet door te zetten, verwijzen we u na intake (die wel vergoed wordt) terug naar de huisarts. Wilt u toch gesprekken met de psycholoog, dan bent u van harte welkom. U kunt de gesprekken dan zelf betalen.

Tarieven van zorg die buiten de vergoeding vallen:

Wanneer u niet in het Rijk van Nijmegen, Wychen en  Druten woonachtig bent; wij geen diagnose kunnen stellen (of u geen diagnose wenst); er geen contract is met uw zorgverzekeraar, worden kosten bij u in rekening gebracht. Veel gemeenten, waar wij geen contract mee hebben zijn evenwel bereid om op basis van onderstaande uurtarieven een vergoeding te geven, met name voor gespecialiseerde zorg die binnen de eigen gemeente niet verkrijgbaar is.

Per 1 januari 2021 worden de volgende tarieven gehanteerd:

Intake (inclusief collegiaal overleg en behandelplan)   € 250,00

Consult gz-psycholoog/klinisch psycholoog (max. 45 min) € 100,00

Consult psycholoog/orthopedagoog (max. 45 minuten) € 100,00

Deelname aan Starr groepstraining (tenminste 4 deelnemers) € 87,50 per sessie

Therapieverslag € 90,00

Telefonisch consult (max. 15 min)  € 25,00

E-mail consult € 25,00 per 15 minuten

Opvraag dossier (gescand) /vernietigen dossier € 30,00 ex. BTW (21%)

Opvragen van verslagen na beeïndigen van de behandeling €50,00 ex BTW (21%)

(per 1 juli 2017 wordt ons archief beheerd door View document management, de kosten voor het opvragen/vernietigen van een dossier worden rechtstreeks doorberekend naar de client).

Psychologisch onderzoek:

Intelligentie-onderzoek (inclusief intakegesprek, adviesgesprek en uitgebreid verslag) € 400,00

Onderzoek naar AD(H)D of een autismespectrum stoornis (ASS) (inclusief intelligentieonderzoek) € 775,00

Onderzoek naar persoonlijkheidsontwikkeling (inclusief intelligentieonderzoek) € 775,00

Diagnostisch onderzoek zonder intelligentie-onderzoek € 400,00

Wijze van betaling
Wij declareren rechtstreeks bij de gemeente/zorgverzekeraars met wie wij een overeenkomst hebben. U krijgt alleen een rekening van de kosten die wij niet bij uw gemeente/zorgverzekeraar kunnen declareren. Als u een machtiging heeft afgegeven voor een automatische incasso, zal het verschuldigde bedrag 14 dagen later van uw opgegeven bank- of girorekening worden afgeschreven. Het eigen risicobedrag voor cliënten vanaf 18 jaar wordt jaarlijks rechtstreeks met de zorgverzekeraar verrekend.
 
No show en wanbetaling

Sessies waarop u niet verschijnt en die niet op tijd zijn afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De gemeente of zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’.

Wij brengen u hiervoor een bedrag van 50,- euro in rekening per gemiste afspraak.

Mocht het zo zijn dat wij een factuur niet kunnen innen dan hanteren wij de volgende administratiekosten:

– factuur niet binnen 30 dagen betaald € 10,00

– factuur niet binnen 60 dagen betaald € 25,00

Als wij bij wanbetaling genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen, worden de bijkomende kosten bij u in rekening gebracht.