Behandelaars:

Ditte Slabbekoorn: praktijkhouder, psychotherapeut en klinisch psycholoog

Mijn interesse en affiniteit ligt op het gebied van gendervraagstukken, bewustwording en zingeving, met specifieke aandacht voor hoog sensitiviteit.

d.slabbekoorn@hettijhuis.nl

Debbie van Norel: orthopedagoog / ACT-therapeut.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring mogen op doen met het begeleiden en onderzoeken van kinderen en jongeren. Mijn affiniteit ligt bij de ACT-benadering (meer info). Deze werkvorm combineer ik graag met speltherapie, visualisatie- en mindfulnessoefening. Hoogsensitiviteit, somberheidsklachten en angstgerelateerde problemen behoren tot mijn specialiteit.

Ik werk op maandag en dinsdag als behandelaar.

d.vannorel@hettijhuis.nl

Eltje Schneider: gz-psycholoog Kind en Jeugd en Jongvolwassenen. Trauma- therapeut (oa EMDR), mindfulness therapeut/trainer en focussing therapeut.

Voor mij is psychologie en therapie meer dan alleen anders leren denken. Verandering zit hem in de beweging, anders voelen en ook anders doen. De gedachten gaan dan wel mee, de overtuiging komt namelijk van binnenuit.
Ik werk met kinderen, jongeren, gezinnen en jongvolwassenen. Alle vraagstukken ten aanzien van ‘het vastlopen’ kunnen bij mij terecht.

Ik werk op maandag, woensdag en vrijdag als behandelaar.

e.schneider@hettijhuis.nl

Emma van het Hof: stagiair

Aankomend half jaar ga ik de master gezondheidszorgpsychologie afronden met een stage bij het Tijhuis. Ik heb ervoor gekozen om dit in de kind- en jeugdrichting te doen. Mijn interesse is breed en ik wil me daarom tijdens mijn stage zoveel mogelijk verdiepen in de verschillende richtingen. Voor mij is het belangrijk dat een kind of jongere zich op zijn gemak voelt en er naar hem of haar geluisterd wordt. Met veel enthousiasme hoop ik me de komende tijd te verdiepen en te ontwikkelen binnen mijn stage bij het Tijhuis.


Erkenning:

Mw. Dr. D. Slabbekoorn heeft een BIG-registratie als gz-psycholoog en klinisch psycholoog (09059350225) en als psychotherapeut (29059350216). Zij is lid van de Federatie voor Gz- en klinisch psychologen (NVGzP).
De regiebehandelaar voldoet aan de de kwaliteitseisen voortvloeiend uit beroepsregistratie en specialisme, dat behelst: intervisie, visitatie, jaarlijkse bij- en nascholing.
Binnen de kwaliteitseisen past de behandelaar ROM (Routine Outcone Measurement) toe, dat houdt in dat met behulp van vragenlijsten wordt bijgehouden of klachten afnemen.

Samenwerkingen:

Frank van Broekhoven, kinderpsychiater: Boland en Van Broekhoven te Nijmegen
Jacomijn Jacobs: Relatie en Gezinstherapie te Nijmegen
Harrie Janssen Lok: Praktijk voor gezinsbegeleiding te Nijmegen
Emilia de Gruijter, creatief therapeut: Praktijk voor psychosociale hulpverlening te Malden
Elise Willems: Psychotherapiepraktijk voor Kind en Volwassene Groesbeekseweg 32, 6524 DC Nijmegen, 024-3223147 of 06-23929200 Nijmegen, tevens waarneemster tijdens afwezigheid van Ditte Slabbekoorn