Behandelaars:

  Debbie van Norel: Orthopedagoog / ACT-therapeut, lid SKJ 120006130

 

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring mogen op doen met het begeleiden en onderzoeken van kinderen en jongeren. Mijn affiniteit ligt bij de ACT-benadering (meer info). Deze werkvorm combineer ik graag met speltherapie, visualisatie- en mindfulnessoefening. Hoogsensitiviteit, somberheidsklachten en angstgerelateerde problemen behoren tot mijn specialiteit.
Ik werk op maandag en dinsdag als behandelaar. Debbie is vanaf 10 november met zwangerschapsverlof.

 

d.vannorel@hettijhuis.nl

  Joost Baars: Psycholoog, lid SKJ

 

Mijn affiniteit ligt bij (mindfulness-based) cognitieve gedragstherapie en ACT. Ik werk met een diverse doelgroep, met name mensen die angstklachten en depressieve klachten ervaren. Hoogsensitiviteit behoort tot mijn vlak van expertise.

Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag als behandelaar.

j.baars@hettijhuis.nl

  Monique Lutt: Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog BIG (nr. 39059543725)

 

Mijn affiniteit ligt bij inzichtgevende therapie; middels zelfonderzoek je klachten, gedrag, gevoelens en emoties (her)kennen in relatie tot jezelf en anderen.Hierdoor is het mogelijk meer regie krijgen over je leven en nieuwe wegen te bewandelen. Blokkades die hierbij ervaren worden worden opgeruimd. Ik ben breed opgeleid als therapeut: verschillende methodieken zoals EMDR, schematherapie, mindfulness, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en medische hypnose worden aangeboden om tot het best passende behandelplan te komen. Tevens heb ik affiniteit met medische psychologie en somatische klachten.

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, zowel als behandelaar als regiebehandelaar.

m.lutt@hettijhuis.nl

  Chantalle Lankveld: psycholoog, lid SKJ 130001102

 

Vanaf 1 mei 2020 werk ik bij het Tijhuis. Mijn affiniteit ligt bij het behandelen van jongeren met angst, depressie, trauma middels cognitieve gedragstherapie. Hierbij maak ik ook gebruik van schematherapie en EMDR en soms ook mindfulnessoefeningen.

Ik werk als behandelaar op maandag en woensdag.

c.lankveld@hettijhuis.nl

——————————————————————————————————————–

Ditte Slabbekoorn: Praktijkhouder, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog BIG

Tot  1 januari 2021 ben ik uitsluitend nog werkzaam als praktijkhouder/regiebehandelaar, dit betekent dat ik zelf geen individuele behandelingen meer geef, maar op de achtergrond betrokken ben bij een aantal behandelingen van mijn collega’s.

d.slabbekoorn@hettijhuis.nl


Erkenning:

Mw. Dr. D. Slabbekoorn heeft een BIG-registratie als gz-psycholoog en klinisch psycholoog (09059350225) en als psychotherapeut (29059350216). Zij is lid van de Federatie voor Gz- en klinisch psychologen (NVGzP).
De regiebehandelaar voldoet aan de de kwaliteitseisen voortvloeiend uit beroepsregistratie en specialisme, dat behelst: intervisie, visitatie, jaarlijkse bij- en nascholing.
Binnen de kwaliteitseisen past de behandelaar ROM (Routine Outcone Measurement) toe, dat houdt in dat met behulp van vragenlijsten wordt bijgehouden of klachten afnemen.

Samenwerkingen:

Het Tijhuis is lid van de cooperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen (VJGGZ), een samenwerkingsverband met diverse kleine en middelgrote praktijken, met behandelaren die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg omgeving  Nijmegen.  Binnen dit verband kunnen wij tevens een beroep doen op Fokje Verweij, kinderpsychiater van  Rebis te Cuijck, voor een psychiatrisch consult.  Diverse andere leden kunnen, indien nodig, eveneens op een specifieke expertise geconsulteerd worden en andersom kunnen zij ook een beroep op ons doen.

Elise Willems, psychotherapeut en klinsch psycholoog BIG van Psychotherapiepraktijk voor Kind en Volwassene aan de Groesbeekseweg 32, 6524 DC Nijmegen, 024-3223147 of 06-23929200 Nijmegen, fungeert als  waarneemster tijdens de afwezigheid van Ditte Slabbekoorn