Behandelaars:

  Monique Lutt: Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog BIG (nr. 39059543725) Praktijkhouder

 

 

Mijn affiniteit ligt bij inzichtgevende therapie; middels zelfonderzoek je klachten, gedrag, gevoelens en emoties (her)kennen in relatie tot jezelf en anderen. Hierdoor is het mogelijk meer regie krijgen over je leven en nieuwe wegen te bewandelen. Blokkades die hierbij ervaren worden opgeruimd. Ik ben breed opgeleid als therapeut: verschillende methodieken zoals EMDR, schematherapie, mindfulness, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en medische hypnose worden aangeboden om tot het best passende behandelplan te komen. Tevens heb ik affiniteit met medische psychologie en somatische klachten.

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, zowel als behandelaar als regiebehandelaar.

m.lutt@hettijhuis.nl

 

Chantalle Lankveld: Psycholoog, lid SKJ 130001102 Praktijkhouder, VGCT-therapeut i.o. (nr. 303260)

Vanaf 1 mei 2020 werk ik bij het Tijhuis. Mijn affiniteit ligt bij het behandelen van jongeren met angst, depressie, trauma middels cognitieve gedragstherapie. Hierbij maak ik ook gebruik van schematherapie en EMDR en soms ook mindfulnessoefeningen.

Ik werk als behandelaar op maandag en woensdag.

c.lankveld@hettijhuis.nl

 

Debbie van Norel: Orthopedagoog / ACT-therapeut, lid SKJ 120006130

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring mogen op doen met het begeleiden en onderzoeken van kinderen en jongeren. Mijn affiniteit ligt bij de ACT-benadering (meer info). Deze werkvorm combineer ik graag met speltherapie, visualisatie- en mindfulnessoefening. Hoogsensitiviteit, somberheidsklachten en angstgerelateerde problemen behoren tot mijn specialiteit.

Ik werk op maandag en donderdag als behandelaar.

 

d.vannorel@hettijhuis.nl

 

Wendy van Hulten: Orthopedagoog, lid SKJ(120005638) , cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding(nr. 307264)

Als behandelaar ligt mijn affiniteit bij het behandelen van jongeren en jong-volwassenen die kampen met depressieve gevoelens, angst- en traumagerelateerde klachten. 

Ik heb veel ervaring met het werken met jongeren die, onder meer vanwege moeilijkheden op sociaal en emotioneel gebied, vastlopen in hun ontwikkeling naar volwassenheid.  

Mijn streven is ertoe bij te dragen dat je jezelf en je eigen waarden beter leert kennen. Ik maak daarvoor in mijn behandelingen gebruik van CGT, ACT en EMDR, binnen een systeemgerichte benadering. 

 

Ik werk op maandag, dinsdag  en donderdag.

w.vanhulten@hettijhuis.nl

 
 

Hanneke de Groot – Nabben: Psycholoog, psychodiagnostisch medewerker

Mijn affiniteit ligt bij het (neuro)psychologisch onderzoek, waar ik dan ook ruime ervaring in heb opgedaan binnen verschillende settingen. Bij het Tijhuis doe ik (neuro)psychologisch onderzoek op aanvraag van de behandelaren. Tijdens een testonderzoek kan middels gestandaardiseerde psychodiagnostische materialen de ontwikkeling van een persoon in kaart gebracht worden. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere het algeheel intellectueel functioneren, de cognitieve functies (aandacht en concentratie, geheugen, tempo van informatieverwerking, executieve vaardigheden), het sociaal-emotioneel functioneren en de persoonlijkheidsontwikkeling. De resultaten van het onderzoek laten een sterkte- en zwakteanalyse zien welke meegenomen wordt in de eventuele verdere behandeling bij een collega. 

 

 

Janneke Aubel, GZ-psycholoog BIG (9916395825) systeemtherapeut

“Zonder basisvoorzieningen (eten, drinken, huis, …) kan een mens niet leven, zonder verbondenheid kan een mens niet bestaan.” (Nagy) Met veel plezier en passie werk ik met gezinnen en kinderen in verschillende leeftijdsgroepen.

Een belangrijke waarde in mijn behandeling is het (opnieuw) zoeken naar verbinding tussen de gezinsleden. Vaak is de verbinding verbroken tussen een of meerdere gezinsleden vanwege gebeurtenissen in het hier en nu of vroeger, zoals trauma’s, of vanwege psychische problemen bij kinderen en/of ouders. Naast gezinstherapie bied ik ook individuele behandelingen voor kinderen en jongeren. Hierbij maak ik gebruik van EMDR, CGT en schematherapie.

Ik werk op dinsdag, donderdag.en vrijdag

j.aubel@hettijhuis.nl

 

Carin Bakker, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog (Bignummer:19046593425)

In mijn behandelingen werk ik vanuit de cliëntgerichte en inzichtgevende therapie.

Ik probeer een veilige omgeving te bieden waarbinnen de cliënt met zijn of haar gevoelens aan het werk wil gaan. Het doel is om inzicht te krijgen in onbewuste, vaak beangstigende of sombere gevoelens, waardoor deze minder belemmerend zijn.

Het gaat hierbij niet alleen om de klacht maar om de persoon als geheel.

Ik ben breed opgeleid als therapeut en maak gebruik van technieken als EMDR, oplossingsgerichte therapie en klinische/medische hypnose.

Daarnaast heb ik ruime ervaring in de medische psychologie met somatische klachten.

Mijn doelgroep is volwassenen en jong volwassenen.

Ik ben werkzaam op woensdag als behandelaar en regiebehandelaar.

 

c.bakker@hettijhuis.nl

 


Erkenning:

Mw. Drs. M. Lutt heeft een BIG-registratie als gz-psycholoog en klinisch psycholoog  nummer 39059543725.
De regiebehandelaar voldoet aan de kwaliteitseisen voortvloeiend uit beroepsregistratie en specialisme, dat behelst: intervisie, visitatie, jaarlijkse bij- en nascholing.
Binnen de kwaliteitseisen past de behandelaar ROM (Routine Outcome Measurement) toe, dat houdt in dat met behulp van vragenlijsten wordt bijgehouden of klachten afnemen.

 

Samenwerkingen:

Het Tijhuis is lid van de coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen (VJGGZ), een samenwerkingsverband met diverse kleine en middelgrote praktijken, met behandelaren die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg omgeving  Nijmegen.  Binnen dit verband kunnen wij tevens een beroep doen op Fokje Verweij, kinderpsychiater van  Rebis te Cuijk, voor een psychiatrisch consult.  Diverse andere leden kunnen, indien nodig, eveneens op een specifieke expertise geconsulteerd worden en andersom kunnen zij ook een beroep op ons doen.

Het kwaliteitsstatuut van de VJGGZ is te vinden op www.vrijgevestigdejeugdggznijmegen.nl

Het kwaliteitsstatuut van de regiebehandelaren (C. Bakker, J. Aubel, M. Lutt) ligt ter inzage op de praktijk.

 

Tijdens afwezigheid van de hoofdbehandelaar worden cliënten onderling waargenomen door medebehandelaren.