Behandelaars:

  Debbie van Norel: Orthopedagoog / ACT-therapeut, lid SKJ 120006130

 

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring mogen op doen met het begeleiden en onderzoeken van kinderen en jongeren. Mijn affiniteit ligt bij de ACT-benadering (meer info). Deze werkvorm combineer ik graag met speltherapie, visualisatie- en mindfulnessoefening. Hoogsensitiviteit, somberheidsklachten en angstgerelateerde problemen behoren tot mijn specialiteit.
Ik werk op maandag en dinsdag als behandelaar. Debbie is vanaf 10 november  met zwangerschapsverlof.

 

d.vannorel@hettijhuis.nl

  Joost Baars: Psycholoog, lid SKJ

 

Mijn affiniteit ligt bij (mindfulness-based) cognitieve gedragstherapie en ACT. Ik werk met een diverse doelgroep, met name mensen die angstklachten en depressieve klachten ervaren. Hoogsensitiviteit behoort tot mijn vlak van expertise.

Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag als behandelaar.

j.baars@hettijhuis.nl

 

Mandy Jansen, psycholoog, lid SKJ

 

Mijn affiniteit ligt bij het werken met jongeren die kampen met een sombere gevoelens of angstklachten, al dan niet in combinatie met een negatief zelfbeeld. Al deze klachten kunnen een grote, negatieve impact hebben op het dagelijks functioneren – samen met de jongere onderzoek ik graag waar deze gevoelens vandaan komen en hoe we ze kunnen verhelpen of ermee om kunnen gaan. Daarbij maak ik gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, oplossingsgerichte therapie en mindfulness oefeningen. Op deze manier kunnen we samen ontdekken wat goed werkt voor de jongere.

Daarnaast gaat mijn interesse uit naar de medische psychologie, lichamelijke klachten en het leven met een chronische ziekte of beperking. Het lichamelijk en mentaal welbevinden zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden, en beide verdienen aandacht. 

Ik vervang Debbie tijdens haar zwangerschapsverlof, mijn werkdagen zijn op maandag en dinsdag. 

m.jansen@hettijhuis.nl

 


Wendy van Hulten, orthopedagoog, lid SKJ(120005638) , cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding(VGCT relatienummer: VGCt-307264)

 

Als behandelaar ligt mijn affiniteit bij het behandelen van jongeren en jong-volwassenen die kampen met depressieve gevoelens, angst- en traumagerelateerde klachten. 

Ik heb veel ervaring met het werken met jongeren die, ondermeer vanwege moeilijkheden op sociaal en emotioneel gebied, vastlopen in hun ontwikkeling naar volwassenheid.  

Mijn streven is ertoe bij te dragen dat je jezelf en je eigen waarden beter leert kennen. Ik maak daarvoor in mijn behandelingen gebruik van CGT, ACT en EMDR, binnen een systeemgerichte benadering. 

 

Ik werk op maandag en donderdag.

w.vanhulten@hettijhuis.nl

———————————————————————————————————————————————————–

Hanneke de Groot – Nabben: Psycholoog

 

Mijn affiniteit ligt bij het (neuro)psychologisch onderzoek, waar ik dan ook ruime ervaring in heb opgedaan binnen verschillende settingen. Bij het Tijhuis doe ik (neuro)psychologisch onderzoek op aanvraag van de behandelaren. Tijdens een testonderzoek kan middels gestandaardiseerde psychodiagnostische materialen de ontwikkeling van een persoon in kaart gebracht worden. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere het algeheel intellectueel functioneren, de cognitieve functies (aandacht en concentratie, geheugen, tempo van informatieverwerking, executieve vaardigheden), het sociaal-emotioneel functioneren en de persoonlijkheidsontwikkeling. De resultaten van het onderzoek laten een sterkte- en zwakteanalyse zien welke meegenomen wordt in de eventuele verdere behandeling bij een collega. 

 

  Chantalle Lankveld: psycholoog, lid SKJ 130001102 Praktijkhouder

 

Vanaf 1 mei 2020 werk ik bij het Tijhuis. Mijn affiniteit ligt bij het behandelen van jongeren met angst, depressie, trauma middels cognitieve gedragstherapie. Hierbij maak ik ook gebruik van schematherapie en EMDR en soms ook mindfulnessoefeningen.

Ik werk als behandelaar op maandag en woensdag.

c.lankveld@hettijhuis.nl

 

Monique Lutt: Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog BIG (nr. 39059543725) Praktijkhouder

 

Mijn affiniteit ligt bij inzichtgevende therapie; middels zelfonderzoek je klachten, gedrag, gevoelens en emoties (her)kennen in relatie tot jezelf en anderen.Hierdoor is het mogelijk meer regie krijgen over je leven en nieuwe wegen te bewandelen. Blokkades die hierbij ervaren worden worden opgeruimd. Ik ben breed opgeleid als therapeut: verschillende methodieken zoals EMDR, schematherapie, mindfulness, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en medische hypnose worden aangeboden om tot het best passende behandelplan te komen. Tevens heb ik affiniteit met medische psychologie en somatische klachten.

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, zowel als behandelaar als regiebehandelaar.

m.lutt@hettijhuis.nl


Erkenning:

Mw. Dr. M. Lutt heeft een BIG-registratie als gz-psycholoog en klinisch psycholoog  nummer 39059543725.
De regiebehandelaar voldoet aan de de kwaliteitseisen voortvloeiend uit beroepsregistratie en specialisme, dat behelst: intervisie, visitatie, jaarlijkse bij- en nascholing.
Binnen de kwaliteitseisen past de behandelaar ROM (Routine Outcone Measurement) toe, dat houdt in dat met behulp van vragenlijsten wordt bijgehouden of klachten afnemen.

Samenwerkingen:

Het Tijhuis is lid van de cooperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen (VJGGZ), een samenwerkingsverband met diverse kleine en middelgrote praktijken, met behandelaren die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg omgeving  Nijmegen.  Binnen dit verband kunnen wij tevens een beroep doen op Fokje Verweij, kinderpsychiater van  Rebis te Cuijck, voor een psychiatrisch consult.  Diverse andere leden kunnen, indien nodig, eveneens op een specifieke expertise geconsulteerd worden en andersom kunnen zij ook een beroep op ons doen.

Elise Willems, psychotherapeut en klinsch psycholoog BIG van Psychotherapiepraktijk voor Kind en Volwassene aan de Groesbeekseweg 32, 6524 DC Nijmegen, 024-3223147 of 06-23929200 Nijmegen, fungeert als  waarneemster tijdens de afwezigheid van de praktijkhouders.