Voor jongeren tussen 10-17 jaar bieden wij psychologische hulp voor zowel basis als specialistische zorg aan. Voor jongeren vanaf 18 jaar bieden wij zowel psychologische hulp binnen de basis GGZ als binnen de specialistische GGZ aan. Hieronder vindt u een overzicht van ons behandelaanbod en onze vormen van psychologische hulp.

Jongeren(10 – 17 jaar) en (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar)

  • neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek
  • kortdurende, steungevende individuele therapie
  • individuele leeftijdsspecifieke psychotherapie
  • gezinsgesprekken voor ouders met hun kind(eren)

Mindfulness

Mindfulness is je bewust zijn van wat er in jezelf en om je heen gebeurt (Thich Nhat Hanh).

Mindfulness is je doelbewust gewaar zijn van je ervaring van moment tot moment, zonder oordeel en met acceptatie (Jon Kabat-Zinn).

In eerste instantie werd mindfulness succesvol ingezet bij de behandeling van chronische pijn en stress en om een terugval in depressiviteit te voorkomen. Tegenwoordig is het veel breder toepasbaar bijvoorbeeld bij een negatief zelfbeeld, lichamelijke klachten en concentratieproblemen.

Mindfulnessoefeningen kunnen ter ondersteuning van een lopende behandeling worden ingezet voor alle leeftijden.

Acceptance Commintment Therapy (ACT)

In ACT leer je om je te richten op
zaken die op directe wijze kunnen worden beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen:
– cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
– mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
– acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed
– zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent
– verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit,
creativiteit enzovoorts
– bereidheid: om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van
elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze
processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.
Voor kinderen en jongeren is er een aangepaste versie van de methodiek
met symbolen welke goed aansluiten bij hun begripsniveau en
voorstellingsvermogen.

STAR-r training

STAR-r is een modulaire cognitieve gedragstherapie training voor jongeren met depressie en/of sociale angstklachten. De behandeling vindt plaats in een groep van ongeveer 6 jongeren door 2 psychologen. De training bestaat uit 5 modules die gebaseerd zijn op veelvoorkomende componenten uit evidence based cgt-protocollen: probleem oplossen, cognitieve herstructurering, gedragsactivatie, exposure en relaxatie.  Er vinden ongeveer 12 wekelijkse bijeenkomsten plaats.