Voor jongeren tussen 12-17 jaar bieden wij uitsluitend psychologische hulp binnen de specialistische zorg (sGGZ) aan. Voor jongeren vanaf 18 jaar bieden wij zowel psychologische hulp binnen de basis GGZ als binnen de specialistische GGZ aan. Hieronder vindt u een overzicht van ons behandelaanbod en onze vormen van psychologische hulp.

Jongeren(12 – 17 jaar) en (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar)

  • psychoneurologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek
  • kortdurende, steungevende individuele therapie
  • individuele leeftijdsspecifieke psychotherapie
  • gezinsgesprekken voor ouders met hun kind(eren)

Mindfulness

Mindfulness is je bewust zijn van wat er in jezelf en om je heen gebeurt (Thich Nhat Hanh).

Mindfulness is je doelbewust gewaar zijn van je ervaring van moment tot moment, zonder oordeel en met acceptatie (Jon Kabat-Zinn).

In eerste instantie werd mindfulness succesvol ingezet bij de behandeling van chronische pijn en stress en om een terugval in depressiviteit te voorkomen. Tegenwoordig is het veel breder toepasbaar bijvoorbeeld bij een negatief zelfbeeld, lichamelijke klachten en concentratieproblemen.

Mindfulnessoefeningen kunnen ter ondersteuning van een lopende behandeling worden ingezet voor alle leeftijden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ditte Slabbekoorn d.slabbekoorn@hettijhuis.nl

Acceptance Commintment Therapy (ACT)

In ACT leer je om je te richten op
zaken die op directe wijze kunnen worden beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen:
– cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
– mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
– acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed
– zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent
– verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit,
creativiteit enzovoorts
– bereidheid: om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van
elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze
processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.
Voor kinderen en jongeren is er een aangepaste versie van de methodiek
met symbolen welke goed aansluiten bij hun begripsniveau en
voorstellingsvermogen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debbie van Norel d.vannorel@hettijhuis.nl

Transgendergevoelens

Soms hebben kinderen al van af jonge leeftijd het gevoel dat hun lichaam niet past bij hun genderidentiteit. Een aantal kinderen is hier van jongs af heel open over en zij kunnen stellig beweren dat zij van het andere geslacht zijn. Andere kinderen hebben meer diffuse gevoelens en snappen niet altijd waarom contacten met leeftijdgenoten niet soepel verlopen, zij voelen zich anders dan anderen.

Tegenwoordig wordt er veel meer aandacht aan transgendergevoelens in de diverse media besteed, zo spelen er bijvoorbeeld ook transgender-jongeren mee in jeugdseries, zoals Spangas. Hierdoor neemt de bekendheid en daarmee de acceptatie van deze kinderen, jongeren, maar ook volwassenen toe.

Het kan erg verwarrend zijn als een kind/jongere/volwassene ontdekt een andere genderidentiteit te hebben, dan zijn of haar lichaam aangeeft. Het kan dan fijn zijn in een aantal gesprekken te ontdekken hoe stabiel deze gevoelens zijn, hoe deze mogelijk gerelateerd zijn aan vroege trauma’s dan wel verward worden met de seksuele identiteit.

Ook ouders hebben vaak vragen hoe zij met hun kind om kunnen gaan, hen steunen/stimuleren of juist negeren en hopen dat het overwaait? Toch merken de meeste ouders dat hun kind erg kan lijden onder de genderdysphore gevoelens en gunnen zij hun kind dit helder voor zichzelf te krijgen, ongeacht de eventuele consequenties.

Ditte Slabbekoorn begeleidt zowel kinderen/jongeren en ouders in hun zoekproces, als reeds getransformeerde (jong) volwassen transgenders die met specifieke problemen kampen. Wanneer nodig zal zij daartoe overleg plegen met VUMC in Amsterdam, die hun eigen protocol hanteren betreft diagnostiek en eventueel geslachtsaanpassende behandelingen.

Hooggevoeligheid (HSP)

Hooggevoeligheid is voor het eerst omschreven door Elaine Aron, een Amerikaanse hoogleraar psychologie.

Mensen die hooggevoelig zijn, hebben een sterk inlevingsvermogen en daarmee ook de neiging om (automatisch) in te spelen en zich aan te passen aan de behoeftes van andere mensen. Deze hulpvaardige instelling is een prachtige eigenschap, zolang deze niet ten koste gaat van jezelf. De grootste uitdaging voor een HSPer (highly sensitive person) is het bewaken van eigen grenzen, tevens goed voeling te houden met eigen behoeftes en hiernaar te handelen zonder schuldgevoel. Wanneer je langdurig over je eigen grenzen heen gaat, kunnen er burn-out klachten ontstaan. Dit geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook steeds meer voor kinderen en jongeren.
Vaak is er ook (over)gevoeligheid op het gebied van geluiden, drukke omgevingen, ruzie of nare sfeer, voedsel/medicatie, etc. Langdurige blootstelling hieraan kan uitputtend werken. Tegelijkertijd zorgt deze zelfde gevoeligheid er voor intens te kunnen genieten van natuur, kunst, eten, muziek, etc. Dit zijn dan ook fijne manieren om weer op te laden.

Wanneer u interesse heeft in een begeleiding voor het leren omgaan met hooggevoeligheid kunt u zich via Ik-Ben-Dit hiervoor aanmelden. Aangezien hooggevoeligheid geen diagnose is, maar een karaktereigenschap (met voor- en nadelen), valt deze begeleiding niet onder de reguliere vergoedingen (zie tarieven)

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ditte Slabbekoorn d.slabbekoorn@hettijhuis.nl